Mandarin grupper

 

A1 Bok: Porten til midtens rike 1

Studenten kan lede en samtale med svært enkle uttrykk som angår seg selv og hverdagen. Den vil kunne bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive tid, årstider, vær osv. Studenten vil også være i stand til å spørre om hjelp og utrykke sine behov når den er på reiser.

 

Mål

 1. Uttale: Pinyin som er den offisielle metoden for å transkribere mandarin til latinske alfabeter. De fem aksetegnene som beskriver tonegang. Grammatikk.
 2. Hilse og presentere seg.
 3. Telle og bruke tall i forbindelse med tid, ukens dager og måneder.
 4. Kunne årstider, vær og farger.
 5. (Bonus:) Kinesiske zodiac.
 6. Kunne språket som kreves når man er på reiser. (transportmidler, hotell, veiinformasjon osv.)

 

 

A2 Bok:Porten til midtens rike 1

Studenten kan lede samtaler med vanlige ord og utrykk som blant annet inkluderer høflighetsfraser. Studenten vil kunne på en enkel måte å beskrive sine behov og ønsker ved forskjellige omstendigheter og tilfeller.

 

Mål

 1. Spørre om hjelp i hverdagen og kunne alminnelige fraser som bruukes når man omgås.
 2. Ha en enkelt telefonsamtale.
 3. Kunne språket som kreves i bank og på postkontor.
 4. Gi utrykk for ønsker og meninger i en restaurant inkludert bestilling av mat og drikke.
 5. Gjøre innkjøp og sjopping,
 6. Spørre om hjelp i nødsituasjoner. Beskrive sykdoms-symptomer og handle på apotek.
 7. Stille spørsmål og få informasjon om aktiviteter som f.eks. en tur på stranden, deltagelse i fornøyelser og utflukter, og sport.

 

 

PRIS

Pris pr nivå: 2 600,- kroner (inkl. 20 undervisningstimer, 10 uker)

Go to top